اپلیکیشن مسجدی ها
اپلیکیشن مسجدی ها یک نرم افزار رایگان و خدماتی است که دارای چهار بخش مرکز آموزش مجازی مساجد, پایگاه خبری مسجد نیوز, مرکز خدمات مساجد و مسجد شاپ است و با هدف پشتیبانی از فعالان فرهنگی مساجد کشور تولید شده است