دست نوشته حجت الاسلام والمسلمین دولابی

بسم اللّه الرحمن الرحیم

مرکز قرارگاه منتظران شهادت، فعالیت های ارزشمندی در حوزه مدیریت راهبردی مساجد انجام داده اند که برخی از فعالیت ها آرمان های سیدی از دلسوزان اسلام و انقلاب بوده است و حضور در این مرکز برای اینجانب مایه مباهات و افتخار بشمار میرود.

دست نوشته حجت الاسلام و المسلمین مبلغی

بسم اللّه الرحمن الرحیم

مسجد نقطه امید، تکاپو، حرکت، سعادت، گره زدن معنویت و زندگی به یکدیگر، جستن خدا و رسیدن به آن، آرامش(دین گمشده انسان)، تعالی وسیاست است. انسان اگر حقیقت مسجد و نقش بزرگ آن را در جامعه دریابند با ازدحام و تراکم آن را پر می کند. وظیفه همه ما قبل از هرچیز معرفت به مسجد است. کار بزرگ برادران در قرارگاه منتظران شهادت را از نزدیک دیدم. احسنتم